חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לגבר לשבת ליד אשה באוטובוס?

תשובה:

כשנוסעים בתחבורה ציבורית, אוטובוס וכו'  וכשיש צורך מותר חאיש לשבת ליד אשה, ואם יש שם נשים לא צנועות יזהר שלא יפנה אנה ואנה, ואם יש ספר בידו יעיין בו.

פוסק: הרב יוסף חיים זוננפלד

ספר: תורת חיים הנהגות ופסקים הגר"ח זוננפלד

מקור: הלכות הרחקה מן העריות, סעיף א' ובסעיף קטן ב' ( וראה שם עוד דברי האחרונים שהקלו כדברי הש"ך בנדון)

תשובה נוספת:

אשה אוו בת שמתיישב לידן גבר, כגון בנסיעה באוטובוס, אין חובה על האשה לקום כיון שמן הדין מותר לכתחילה לשבת לידו, הגם שמבחינת מנהגי צניעות טוב להמנע מכך כשאין הכרח לשבת שם.
כמו כן אין איסור לאיש לשבת ליד אשה כשאין לו מקום אחר לשבת.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הליכות בת ישראל

מקור: פרק ז סעיף טו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צניעות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה