חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתתף בסעודת חתונה בה הישיבה מעורבת?

תשובה:

בדרך כלל יושבים איש ואשתו וקרוביהם ליד סביב שולחן אחד, ואין צורך להחמיר בעניין אם מצליח להתגבר על עצמו בראיות אסורות, שאם לא כן צריך להתרחק מישיבה מעורבת.

פוסק: הרב שלום משאש

ספר: שו"ת שמש ומגן

מקור: חלק ג אורח חיים סימן סו

תשובה נוספת:

נושא התערובת בחתונה הוא בעייתי, כיוון שחלק מהציבור אינו מודע לבעיה ואינו שומר על הפרדה. אולם מכיוון שיש גם מצווה לשמח חתן וכלה, הרי אין ברירה אלא לשבת בשולחן מעורב בתנאי שלבוש הנשים צנוע.

פוסק: הרב יעקב אריאל

ספר: שו"ת שיטה מקובצת

מקור: אבן העזר עמוד 98 הובא בדרכי נועם אבן העזר עמוד 408 סעיף ג

תשובה נוספת:

ישב עם בני משפחתו ואל יסתכל בריקודי הנשים.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: שו"ת חנוך לנער

מקור: צניעות סעיף ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה