חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשבת על ספסל וכו' שמונחים עליו ספרי קודש ?

תשובה:

מותר לשבת על ספסל וכו' שמונחים עליו ספרי קודש הנמצאים בתוך שקית. וכן מותר להניח על הרצפה ספרי קודש הנמצאים בתוך שקית ניילון.

פוסק: הרב אביגדור הלוי נבנצל

ספר: שו"ת מציון תצא תורה- בעריכת הרב יעקב. א. סקוצילס

מקור: סעיפים תקעג- תקעה

תשובה נוספת:

אפשר לשבת, אם הספרים מונחים על דבר גבוה קצת, וראוי שיהיה בגובה של טפח.
ספסל המחולק לכיסאות נפרדים, או מתקפלים, מותר יהיה לשבת על כסא למרות שמונחים ספרים בכסא השני.

פוסק: הרב מאיר דוד שמואלי

ספר: שמירת כבוד הספרים

מקור: פרק ב סעיפים ב-ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ספרי קודש

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה