חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לחלל יום טוב כדי להקל על כאב שיניים?

תשובה:

החושש בשינו לא יאכל ולא ישתה כל דבר שמוכח שהוא לרפואה, כגון משקה חריף, אלא אם כן בולעו כדרכו בחול. ובמקום צער גדול מותר להשהותו ואח"כ לבולעו. 
אבל, לא יתן על השן דבר שעושים רק לרפואה, אלא אם כן מצטער כל גופו, ואז יעשנה בשינוי אם אפשר, ואם אי אפשר אפילו בלא שינוי. וכשיש כאבים חזקים ויש חשש לדלקת וכיוצא בזה מותר לחלל לפי הצורך.

פוסק: הרב אליעזר רוט

ספר: הליכות חיים - יום טוב

מקור: פרק שישי, סעיף כא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה