חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לטפל בכאב שיניים?

תשובה:

החש בכאב בשיניו בשבת, ומדובר בכאב מועט, אל ייקח כדור להרגעת הכאב. אבל מותר לו לשתות משקה חריף וכו' ויגמע בבת אחת ולא  ישטוף הפה בזה כדי להפליטו. אולם אם חש כאב שמצטער הרבה בגינו, ואף מחליש אותו מותר לו לקחת כדור להרגעת הכאב. כשיש חשש לסכנה יתייעץ עם רופא.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: שולחן שלמה -ערכי רפואה בעריכת הרב שמחה בונם לייזרזון

מקור: חלק ב' עמוד קסח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה