חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שאינו אוכל מלח מותר לו לצלות כבד בלא מלח?

תשובה:

נהוג לפזר מעט מלח על הכבד בסמוך להתחלת הצליה, אולם מי שאסור לו לאכול מלח רשאי להקל ולצלות את הכבד בלא מליחה כלל.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הכשרות תשס"ב

מקור: פרק ט סעיף פז וראה בן איש חי (ב) אחרי. ד וראה רמ"א יו"ד עג, ה. וכן עו, ב וברמ"א סט, ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה