חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הדין אם בישל כבד עם בשר?

תשובה:

הכבד יש בו ריבוי דם ואין מועיל לו מליחה כשאר בשר אלא צלין אותו.
ואם בישל כבד עם בשר בלי צלייה, הכבד מותר והבשר אסור עד שיהיה
בתבשיל ששים כנגד הכבד. (הסבר: כבד אוסר ואינו נאסר שפולט דם ואינו בולע).

פוסק: הרב יצחק יוסף

ספר: אוצר דינים לאשה

מקור: פרק מח סעיף יז וראה שו"ע סימן עג סעיף א וברמ"א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה