חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה יעשה אדם כאשר נכבה האור בסוכה?

תשובה:

אם נכבה האור בסוכה בליל יום טוב הראשון, ואין לו אפשרות להדליק נרות בסוכה באופן המותר, וטרם אכל לפחות 'כזית' מהלחם, והחושך גורם לו צער להיות בסוכה, עליו ללכת לסוכה אחרת שיש בה תאורה, ולאכול שם לפחות 'כזית' מהלחם.
ואם אין החושך גורם לו צער רב והוא מעדיף לקדש ולאכול 'כזית' לחם בסוכתו, נראה שיכול הוא לעשות כן בסוכתו, ולהמשיך את הסעודה בביתו.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: סוכות, עמוד תשלד, סעיף לח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה