חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לקחת כדורים להורדת החום או לחכות למוצאי שבת?

תשובה:

מותר בשבת לקחת כדורים להורדת החום כיון שמי שיש לו חום נחשב שכל גופו חולה.

פוסק: הרב אליעזר יהודה וולדינברג

ספר: שו"ת ציץ אליעזר

מקור: חלק יד' סימן נ, וראה רמ"א סימן שכח' סעיפים יז, לז

תשובה נוספת:

אומנם  למיחוש קל אין להקל לקחת כדור אקמול, אבל מי שחולה ממש ויש לו חום או כאבים מותר לו לקחת כדור אקמול או כל כדור לשיכוך כאבים.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: חזון עובדיה

מקור: שבת חלק ג' עמוד שסח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה