חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לקחת כדורים להורדת החום או לחכות למוצאי שבת?

תשובה:

מותר בשבת לקחת כדורים להורדת החום כיון שמי שיש לו חום נחשב שכל גופו חולה.

פוסק: הרב אליעזר יהודה וולדינברג

ספר: שו"ת ציץ אליעזר

מקור: חלק יד' סימן נ, וראה רמ"א סימן שכח' סעיפים יז, לז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה