חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אשה שלוקחת כדורים למניעת הריון (בהיתר של פוסק הלכה מובהק) צריכה לבדוק את עצמה?

תשובה:

אשה שלוקחת כדורים למניעת הריון (בהיתר של פוסק הלכה מובהק) צריכה לבדוק את עצמה כל יום בוקר וערב בחודש הראשון, שמא תמצא דם. אם מצאה דם צריכה לבדוק גם בחודשים הבאים עד שיעברו עליה חודשים ללא דימום בזמן לקיחת כדורים. אם לא מצאה דם בחודש הראשון, (בחודש הראשון אסורה ביום הוסת ובעונה בינונית) אינה צריכה לבדוק בהמשך כל זמן שלוקחת כדורים. מכל מקום בעניין זה יש להתייעץ עם רב פוסק.

פוסק: הרב אברהם סופר אברהם

ספר: נשמת אברהם

מקור: יורה דעה סימן קצו עמוד קיח וראה שבט הלוי חלק ד סימן צט אות ט ובשו"ת מנחת יצחק חלק א סימן קכז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טהרת נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה