חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לעשות כדורי שלג בשבת?

תשובה:

נראה שאין לאסור בשבת לעשות כדורי שלג כיון שאין זה נכלל באיסור בנין בשבת.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: אורח חיים א, או"ח סעיף שכב. ובפניני הלכה שבת א' , טו פסק שהאיסור מדברי חכמים

תשובה נוספת:

יש מתירים לעשות כדורי שלג בשבת, כיון שהם לא מחזיקים מעמד ונמסים לאחר זמן. ויש אוסרים כיון שעשיית כדורי שלג דומה לאיסור בניין בשבת.  מכל מקום אין להחמיר בעשיית כדורי שלג בשבת כשמדובר בילדים קטנים. אולם מאידך יש לאסור בעשיית בובות או צורות שונות.

פוסק: הרב שמחה בן ציון א. רבינוביץ

ספר: פסקי תשובות

מקור: שבת, שלח סעיף יג וראה שו"ת באר משה ח"א סימן ל. וכן שש"כ פרק טז סעיף מד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה