חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לבלוע בשבת כדור רפואי במי שצריך זאת לצורך תשמיש?

תשובה:

יש להקל לגבי הרוצה לקיים מצות תשמיש המיטה וצריך לפני התשמיש או לאחריו לבלוע כדור רפואה ובפרט כשחל ליל הטבילה בליל שבת (שו"ת באר משה ח"א סימן לג,ט).
בשו"ת שבט הלוי ח"ט סימן רפז לא התיר לגבי הזרקת זריקה למי שזקוק לקיים מצוות עונה בשבת.

פוסק: הרב אברהם דור

ספר: שו"ת אדרת תפארת

מקור: חלק ה סימן לה וראה פירוט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה