חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין כדור שנסתבך בין ענפי באילן בשבת?

תשובה:

כדור שנפל על עץ, אסור להורידו משם בשבת וביום טוב, בין ביד ובין במקל. וכן, אסור לנענע את העץ על מנת שהכדור יפול, כי אסור להשתמש במחובר לקרקע. אך אם נפל הכדור מעצמו, מותר להמשיך לשחק בו. כדור שהסתבך בין ענפי העץ מערב שבת ובזמן בין השמשות שבכניסת שבת היה בין הענפים, אפילו נפל מעצמו מהעץ, אסור לשחק בו בשבת מפני שהוא מוקצה.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק טז, סעיף ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה