חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

על מה יש להתכוון כאשר עושים ביטול חמץ ?

תשובה:

הביטול צריך להיות בלב שלם, היינו שיסכים בדעתו שהחמץ בטל אצלו לעולם, וגם אחרי הפסח לא יתכוון להשתמש בו. אבל אם בדעתו כאשר מבטל את החמץ להשתמש בחמץ אחר הפסח, אין כאן ביטול ועובר על חמצו באיסור "בל יראה ובל ימצא". ואפילו אם הוא מפקיר את החמץ במקום המופקר לכל, לא יחשוב בדעתו לזכות בו אחר הפסח, שאם יחשוב כך אין הפקרו שלם.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: פסח פרק ה סעיפים ב-ג, וראה משנה ברורה סימן תמה, יח . הובא בהלכה יומית הר ברכה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה