חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

איזה קטע בקריאת שמע צריך כוונה?

תשובה:

בטרם אמירת קריאת שמע יש לכוון לצאת ידי חובת מצוה עשה של קריאת שמע זאת בנוסף לכוונה בעת אמירת המילים עצמן. אם לא כוון בשגגה לצאת ידי חובה, בדיעבד, אינו צריך לחזור שנית. הקורא פסוק ראשון בלא כוונה לא יצא ידי חובה וחייב לחזו ולקוראו. אחרי אמירת "אחד" אומרים בכוונה בלחש ב"רוך שם כבוד" וכו. ואם לא התכוון יחזור ויאמרנו בכוונה.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק יא סעיפים לד,לח, לט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קריאת שמע

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה