חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש לאכול כזית מהלחם משנה או אפשר לצרף מלחם אחר?

תשובה:

מי שצריך לאכול לחם אחר (קמח מלא וכו), או שאין די כזית בלחם משנה לכל המסובין, אזי יטעמו מהלחם משנה וישלים לכזית מלחם אחר.

פוסק: הרב שמאי קהת הכהן גרוס

ספר: שו"ת שבט הקהתי

מקור: חלק ב סימן קטו וראה שו"ע רעד, ד ובמ"ב קסז ס"ק פג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה