חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאשה לכבד אורח במאכל ומשקה?

תשובה:

כיוון שהאישה בדרך כלל עוסקת בענייני הבית, הכולל גם הכנסת אורחים, הר אז מותר לה לכבד את האורח בכיבוד כל עוד שהדבר לא נעש לשם התקרבות.

פוסק: הרב אברהם חנוך העניך פיעטרקובסקי

ספר: באר חנוך

מקור: אה"ע פרק ד סימן ח סעיף ב וראה גם ערוך השולחן סימן כא ס"ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צניעות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה