חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

איזה אח יש לכבד?

תשובה:

יש לכבד את אחיו הגדול, או אחותו הגדולה, גם אם האח הקטן תלמיד חכם גדול יותר. וגם אם אחיו עם הארץ. חיוב זה של כבוד אחיו הגדול ממנו חל על כל אחיו או אחותיו הגדולים ממנו ולאו דוקא  לגבי הבכור/ה. כאשר מדובר בתאומים / תאומות צריך הצעיר יותר  לכבד את זה שנולד לפניו. אין חיוב לכבד את אחיו הגדול ממנו אם הוא רשע ובעל עבירות.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: כיבוד אב ואם פרק יד סעיפים יב-טו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה