חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש מצוות כיבוד הורים כשמדובר באשתו של אביו?

תשובה:

חייב אדם לכבד את אשת אביו אפילו שהיא אינה אמו הביולוגית. כיבוד אשת אביו חל כל עוד אביו חי, הגם שנכון לכבדה גם אחר פטירת אביו.
אם מדובר במקרה שאביו התגרש ונשא אשה אחרת, ואמו הביולוגית דורשת ממנו שלא לכבד את אשת אביו אזי ישתדל לכבדה שלא בנוכחות אמו על מנת שלא תצטער.
וכן אותו דין כאשר אמו נפטרה ואביו התחתן עם אשה אחרת.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: כיבוד אב ואם פרק יד סעיפים א, ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה