חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש מצווה לכבד דודים?

תשובה:

ראוי לכבד דוד, דודה, והיינו לדבר עמם בדרך ארץ, ולהדר מפניהם כשעוברים לפניו.

פוסק: הרב יצחק יוסף

ספר: ילקוט יוסף כיבוד אב ואם

מקור: פרקיד סעיף מד

תשובה נוספת:

  המקור לכבד את דודים מובא בברכי יוסף (יורה-דעה רמ, סכ"א) שם נאמר: "חייב אדם בכבוד אחי אביו ואחי אמו". והכיבוד הוא לקום מעט כשעוברים בפניו ולהדרם בדברים (יחי-עזרא עב. אשרי-האיש יו"ד מ, יד).

 

 

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ח סימן תקסד וראה גם ילקוט יוסף כיבוד אב ואם פרק יד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה