חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חוב לשמוע בקול הורים גם כשמורים לו לעבור על איסור?

תשובה:

הורים שהורו לילדיהם לעבור על איסור תורה או דרבנן, לא ישמע בקולם גם אם הוראה זו הנה לטובת הילד, כגון שרוצים להאכילו בדבר אסור.
כמו כן אם הורים שאינם שומרי תורה ומצוות עושים סעודה ליום נישואיהם במסעדה שאינה כשרה, לא יכנס הבן למסעדה טריפה זו משום חילול ה'.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן רמ פרק יא סעיף א וכן פרק ט' סעיף נד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה