חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לכבות בשבת את תאורת חשמל בחדרו של החולה?

תשובה:

כשאין  נכרי שיכבה את האור, וכשאין אפשרות להוציא את המנורה מהחדר בו נמצא החולה,  יהיה מותר לכבות בשבת את החשמל בשינוי גם לצורך חולה שאין בו סכנה שמצטער מהאור.פוסק: הרב שמחה בונים לייזרזון

ספר: בשבילי בית הרפואה ע"פ פסקי רבי זלמן שלמה איערבאך

מקור: פרק טז', תאורה סעיף ו. וראה פסקי תשובות, שבת סימן רעח' סעיף א

תשובה נוספת:

כנ"ל

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן רעח סעיף א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה