חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לכבות את נר חנוכה בבית הכנסת לפני שתם זמן חצי שעה משעת ההדלקה?

תשובה:

הרוצה לכבות את הנר לאחר חצי שעה מטעמי חיסכון, או חושש לשריפה אם יוצא מביתו  או מבית הכנסת, יכול לעשות תנאי לפני ההדלקה שאחרי חצי שעה יכבה את הנרות, ויעשה זאת בצנעה.
ובמוצאי שבת כשהגבאי מדליק בבית הכנסת ומיד הולך לביתו, יכול לכבות גם קודם חצי שעה ובלבד שהתנה על כך ויעשה זאת בצנעה.

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: מאמר מרדכי

מקור: מועדים, פרק נח סעיפים עז- עח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה