חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לכבות תנור חימום המעיק לחולה שיש בו סכנה?

תשובה:

אם אין אפשרות להעביר את תנור למקום אחר, וגם לא ניתן להעביר את החולה בלי טירחה יתרה לחדר אחר, אזי מותר יהיה להנמיך את הלהבה ואם אין די בכך, מותר אף לכבות  בשינוי את התנור.

פוסק: הרב שמחה בונים לייזרזון

ספר: בשבילי בית הרפואה ע"פ פסקי רבי זלמן שלמה איערבאך

מקור: פרק טז עמוד 74 סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה