חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

לאיזה כיוון יש לפנות בקבלת שבת ב"בואי לשלום" אשר בתפילת לכה דודי?

תשובה:

יש לפנות לכיוון מערב ולא לכיוון פתח בית הכנסת כשהפתח אינו ממוקם בצד מערב.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: אורח חיים סימן רנג',

תשובה נוספת:

אם דלת בית הכנסת אינה בכיוון מערב, יכוונו לכיוון הדלת באיזה צד שהיא נמצאת, כיון שמשם מקבלים את השבת הנכנסת ובאה. ויש אומרים שתמיד יכוונו למערב כיוון שהשכינה במערב.

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: שו"ת הרב הראשי

מקור: תשמ"ו - תשמ"ז סימן קעז

תשובה נוספת:

המתפלל  קבלת שבת בביתו ביחיד, גם מהפף לצד מערב בהגיעו לפיסקה של "בואי בשלום".

פוסק: הרב אברהם חיים שצ'יגל

ספר: תפארת ההלכה - פסקי הרב חיים קנייבסקי

מקור: פרק א סימן קלט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה