חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לכסות בור פתוח, תעלה וכו' בדבר מוקצה על מנת למנוע מכשול?

תשובה:

אם אין לו דבר היתר לכסות את הבור וכו' (הנמצא במקום בו נמצאים רבים), אזי מותר יהיה לו לכסות זאת גם בדבר מוקצה.

פוסק: הרב שמואל הלוי ואזנר

ספר: שו"ת שבט הלוי

מקור: חלק ב סימן קלד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה