חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד ומנין יש לממן את ההוצאות הכספיות להחזקת אביו או אמו כאשר הם מתנגדים לממן זאת?

תשובה:

כאשר צריך להוציא הוצאות כספיות הכרחיות (שלא נועדו להקל על הבן) על אביו או אמו, ואביו אינו רוצה לשלך על כך, רשאי הבן לקחת מכספי אביו גם ללא ידיעתו, אולם עדיף אם אפשר שיגבה את ההוצאות שהיו לו לפני חלוקת הירושה.

פוסק: הרב נחמן יחיאל מיכל שטיינמעטץ

ספר: שו"ת משיב נבונים

מקור: חלק א סימן פד

תשובה נוספת:

במקרה שההורה זקוק לשהות וטיפול בבית זקנים, ואין כסף להורה או שמתקמצן לשלם, ישלם הבן את התשלום, וכאשר יש להורה כסף לשלם אזי התשלום חל על הורה. אולם במקרה וההורה אינו מוכן לשלם והוא זקוק לאישפוז שם, אזי ישלם הבן ואחר כך ינכה זאת בעת חלוקת הירושה. רצוי להכריז בתחילה בפני שני עדים שאינו נותן זאת במתנה.

פוסק: הרב אלחנן כהן

ספר: הכבוד והמצוה

מקור: פרק ט סעיף א בהערה א ס"ק ו וראה שו"ת תשובות והנהגות חלק ב סימן תמד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה