חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי צריך לכסות את ראש הכלה בצעיף, טרם החופה?

תשובה:

נהוג  במספר קהילות  אשכנזיות (וחלק מהספרדים) לפרוש צעיף (הינומא) על פני הכלה לפני החופה. יש מקומות שהחתן עושה זאת ויש מקומות שעושים זאת ההורים או השושבינים או הרב וכו'. לכן כל אחד יעשה כמנהגו.
פרישת הצעיף תעשה בנוכחות שני עדים כשרים.

פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הנשואין כהלכתם

מקור: חלק שני פרק יב סעיפים מא-מח, ראה קצוש"ע ילקוט יוסף חלק שני עמוד תתקצו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה