חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נשים חייבות בכיסוי ראש כאשר הן מתפללות או מברכות כשהן בחדרי חדרים?

תשובה:

אומנם נהגו נשים לכסות ראשן, אבל מעיקר הדין נשים נשואות אינן חייבות בכיסוי ראש כאשר הן מתפללות או מברכות כשהן בחדרי חדרים.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הליכות בת ישראל

מקור: פרק ה סעיף ג ובהערה בשם הגרש"ז אויערבך וראה פניני הלכה תפילת נשים פרק י הערה 6

תשובה נוספת:

מיי שהולכת בביתה בלא כיסוי ראש (כשאין גברים זרים) ורוצה לשתות דבר מה, או להתפנות, רשאית לברך "שהכל" וכן "בורא נפשות" "אשר יצר" ללא כיסוי ראש.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: תפילת נשים פרק י סוף הערה 6

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה