חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאשה ללכת ללא כיסוי ראש בביתה?

תשובה:

ראוי שאשה תכסה את ראשה בביתה בנוכחות זרים אבל אם אינה רוצה אי אפשר להכריחה ויש לה על מי לסמוך.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק ב' סימן שיח וראה אגרות משה אה"ע א' סימן נח וראה גם ישרי לב חלק ג סימן קכח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה