חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אשה גרושה חייבת בכיסוי ראש?

תשובה:

גם אשה גרושה חייבת בכיסוי ראש. אם הדבר מונע ממנה להתחתן שוב תעשה שאלת חכם.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק ב' סימן שיט

תשובה נוספת:

אשה שהתגרשה סמוך לנישואיה ועדין לא נבעלה, ניתן להקל שלא תלך בכיסוי ראש.

פוסק: הרב יוסף יקותיאל אפרתי

ספר: ישא יוסף - פסקי הרב אלישיב

מקור: אבן העזר סימן עו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כיסוי ראש

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה