חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשחק בשבת בכלי מטבח?

תשובה:

מותר לשחק בהם בשבת, ואם יש בהם משקל שעובד, אסור לשקול במשקל זה, אך אם אין לו ענין בשקילה אלא רק בדרך משחק שמניח על זה חפץ, מותר.

פוסק: הרב אברהם חיים עדס

ספר: דיני משחקים בשבת הלכה ולמעשה

מקור: אות כ, עמוד קצו ועיין בספר שמירת שבת כהלכתה פרק טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה