חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

עד כמה צריך לחזור ולבקש סליחה מחברו?

תשובה:

נהגו לבקש סליחה מחברו בערב יום כיפור. ואם חברו אינו מתפייס יחזור ויבקש  שלוש פעמים. ואם לא סלח לו אינו זקוק לו יותר.
וטוב לבקש סליחה גם אם חושב שהאמת איתו.
וטוב להחמיר ולבקש יותר משלוש פעמים.

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: מאמר מרדכי

מקור: מועדים, פרק מג סעיפים ב-ג וראה שו"ת משנת יוסף ח"ד סימן מד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה