חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הוא החיוב לגבי מתנות לאביונים בפורים?

תשובה:

כל איש ואשה שהגיעו למצוות חייבים במצות מתנות לעניים בפורים. יש לתת לשני עניים - מתנה אחת לכל עני. לכתחילה, ראוי לתת לכל אביון דבר מאכל, ואם לאו - אזי יתן כסף כדי שיוכל האביון ליהנות מכך בפורים. למנהג הספרדים יש לתת דבר מאכל כדי שיעור סעודה (170 גרם פת או סמ"ק לדעה שניה), או כסף בשווי זה. למנהג אשכנזים אומנם יוצאים ידי חובה אפילו בנתינת פרוטה אחת. מכל מקום על מנת לא לזלזל בעני ולא לפגוע בו, ראוי להרבות ולתת לו שווה ערך למנה חשובה כדי לשמח אותו, לכן, ראוי לתת על פי הדעות הממליצות בין 10 – 50 שקלים.


פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: פורים פרק יא' סעיפים א-ב וראה גם הליכות מועד עמוד קסז וכן אשרי האיש לגר"ש אלישיב זצ"ל מועדים, מו, יג הערה קסב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה