חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה יעשה מי שמצא בשבת בכיס מעילו שטר כסף?

תשובה:

 מותר לטלטל את המעיל ולגשת לחדר ושם ינער את כיס המעיל. ואף אם הכיס מחובר לגמרי (תפור מכל צדדיו ואינו תלוי) לא נעשה הכיס בסיס כיוון שלא הניח בכוונה את המוקצה בכיס.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ד סימן יב וראה שש"כ פרק כ סעיפים ע-יב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה