חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לתת לגוי כסף לפני שבת על מנת שיקנה איזה דבר עבור היהודי?

תשובה:

מותר לתת כסף לגוי לפני שבת, ולבקש ממנו לקנות איזה חפץ וכו', אולם לא יאמר לו לעשות זאת דווקא בשבת, ואם הגוי (אשר עושה זאת גם לעצמו תמורת השכר שמקבל), יעשה זאת בשבת אזי אין בכך בעיה, אלא שהיהודי לא יהנה  מכך בשבת עצמה.
אולם אין לומר לו במפורש לקנות זאת בשבת גם אם ישלם לו במוצאי שבת.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק לא סעיף יז

תשובה נוספת:

אם נתן את הכסף לנכרי ביום חמישי או אפילו בשישי ויש אפשרות לקנות זאת לפני שבת, והגוי קנה זאת בשבת, אזי הדבר מותר גם אם הגוי לא עושה זאת בשביל לקבל שכר, ובלבד שלא יאמר לו לעשות זאת בשבת.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק לא, יז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה