חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לתת מכספי מעשר בעבור מתנות לאביונים?

תשובה:

אם נותן שיעור מתנה ורוצה להוסיף לתת לעני עוד כסף, יכול לתת את שאר הכסף ממעות מעשר, וכן אם נותן מתנה לאביון לאחר שכבר נתן לשני לעניים, מותר לתת מעות ממעשר שני.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: סימן תרצ"ד, עמוד קלח הגרי"ש אלישיב שליט"א, קונטרס לקנות חכמה, וראה פניני הלכה זמנים, טז, ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה