חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לכבות את הגז ביום טוב בגרמא, על ידי הכנסת כף מתכת שתחצוץ בין החיישן של הגז לאש, ואז הוא מנתק את אספקת הגז והאש נכבית.?

תשובה:

גרם כיבוי מותר ביום טוב, ולכן אפשר לכבות ביום טוב את הגז (ולא חשמל), על ידי שימת כף בין המצת לגז ועל ידי כך האש נכבית לאחר מספר שניות.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: פסקי שלמה בעריכת הרב מ.צ.הלוי ציון

מקור: חלק ח אורח חיים עמוד 84

תשובה נוספת:

השולחן ערוך (אורח חיים תקי"ד, ג') מתיר רק לגרום לכיבוי לפני ההדלקה כגון שישים סביב נר חול שיגרום לכיבוי ויש המקלים גם לפיו לעשות אחר ההדלקה היות ולא חותך מגוף הנר שאמור לדלוק. הרמ"א מביא שיש מתירים לגרום לגרם כיבוי גם בנר עצמו אחר שהודלק כי סוברים שאסור דווקא לקחת משמן כי בעצם לקיחת קצת שמן זה גורם שהנר יידלק פחות טוב. 
לפי זה לפני עשרות שנים היה רב בבני ברק שהתיר לסגור את הברז של מיכל הגז כי זה לא כיבוי ישיר' אולם הפסק לא התקבל.
במקרה המדובר, קיימת מחלוקת האם יש לאסור משום שהכף גורמת לניתוק מעגל חשמלי שנוצר מהחום של האש. אולם הרי נהגו להקל (בניגוד לחזון איש) שאין איסור בונה בחיבור מעגל חשמלי ואם כן אין לאסור בגלל ניתוק המעגל החשמלי. 
אבל יש לדון היות והחיישן קרוב לאש זה נראה כפעולה באש עצמה וזה לא יותר טוב מסגירת הבלון של הגז, שההיתר לסגירתו לא התקבל (גם סגירת כפתור הגז זה לא כיבוי ישיר הרי נשאר גז בצינור עד ללהבה.) 

המקל יש לו על מי לסמוך אבל יותר טוב לכבות על ידי הרתחת מים ושימוש בהם. 

בברכת חג שמח
הרב חגי בר גיורא

 

 

ספר: אתר הרבנות הראשית

מקור: הרב חגי בר גיורא. הובא גם באתר ישיבה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה