חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתמש בפסח בכפפות לטקס?

תשובה:

כפפות חד פעמיות שיש בהן אבקת עמילן לא ישתמש בפסח.

הערת מנהל האתר:

הרב גדעון פרל רבה של גוש עציון פסק שיהיה מותר להשתמש בהן רק בתנאי שלא יבואוו במגע ישיר באוכל.

פוסק: הרב יום טוב זנגר

ספר: מעדני יום טוב

מקור: סימן קיא עמוד תקסט וראה גם הליכות מועד לפסח עמוד סב

תשובה נוספת:

כפפות רב פעמיות אם אין בהם ציפוי פנימי אין לחשוש ולא צריך להחמיר.

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות מועד

מקור: פרק ג סעיף יא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה