חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לחולה בסוכרת ללחוץ בשבת על הכפתור הדיגיטלי על מנת לראות את רמת הסוכר על גבי המסך?

תשובה:

גלוקוז סנסור (מד סוכר רציף)

כפי שכתבנו, חולים המחוברים לחיישן (סנסור) יכולים לראות את רמת הסוכר על גבי המסך בכל רגע נתון על ידי לחיצת כפתור, במקום דקירה בכל פעם, דבר החוסך הוצאת דם בשבת, אך אין ללחוץ על הכפתור הדיגיטלי אם אין צורך בכך, כדי למעט באיסורים כמו שיתבאר. וכן מותר לבצע בדיקות סוכר בשבת לצורך כיול החיישן מכיוון שזה חלק מהטיפול[1], עם זאת, לפני השבת יש לתכנן את את זמני הבדיקה כדי להימנע כמה שאפשר מכיול החיישן בשבת כמבואר בהערה[2].[1].   כך ראיתי בתשובה של הרב יצחק ליפשיץ (מחבר המאמר על משאבת אינסולין שפורסם באסיא והוזכר לעיל) בפרויקט השו"ת של "מכון שלזינגר" – המכון לחקר הרפואה עפ"י התורה. בהסכמת הרב קרליץ, שמותר לבצע בדיקות כיול, והבדיקות לא רק נועדו לבדיקת החיישן אך יש לעשותן בשינוי. וכן הסביר לי מומחה מאחת מחברות השיווק של הסנסור, שבדיקות הכיול נועדו גם כדי שתוצאות הסנסור יהיו מדויקות יותר על מנת שיהיה איזון טוב יותר (שכן אחרי בדיקת הכיול, הסנסור מעדכן את עצמו ומדייק את עצמו בתוצאות הסוכר), ועוד אמר לי שהאיגוד הרפואי האמריקאי לא אישר מכשיר סנסור בלא התערבות של בדיקת סוכר ידנית, ונמצא שבדיקות הכיול הם לא רק עניין טכני אלא גם עניין רפואי. אמנם בתשובה אחרת שפורסם שם של הרב ד"ר מרדכי הלפרין היא שאין לבצע בדיקת כיול בשבת שכן אין זה חלק מהטיפול. ועיין בנשמת אברהם (אורח חיים סימן רעח סעיף ד, 61) בשם הגרי"י נויבירט, שכתב שמכיוון שעדיין אין מהספרות הרפואית הוכחה חד-משמעית ששימוש בחיישנים אלה עדיף משימוש בגלוקומטר למנוע סיבוכי סוכרת בעתיד, אין היתר לחולה כזה להשתמש בחיישן בשבת אם כמות לקיחות הדם עבור כיול המכשיר עולה על כמות הלקיחות כשהחולה השתמש בגלוקומטר בלבד. אך אותם מיעוט החולים שאין להם שום התרעה כדי למנוע התקף של היפו שעלול לסכן חייהם, מותר להם להשתמש בחיישן ולבדוק את בדיקות הדם הנצרכות. ברם, כבר כתבנו בהקדמה הרפואית שהוכח שטיפול בסנסור הוא אפקטיבי באיזון הסוכר בקבוצות מסוימות של מטופלים. לכן יש להיוועץ עם רופא מומחה לאיזה קבוצה המטופל שייך.

[2].   וכתבנו "עד כמה שאפשר" מכיוון שלמעשה גם אחרי תכנון הזמנים על מנת למעט בבדיקות כיול, החיישן עדיין דורש פעם או פעמיים במהלך השבת בדיקת כיול, ואם לא יבצעו את הבדיקה – החיישן יפסיק לעבוד, ולא יראה את תוצאות הסוכר, דבר שיהיה כרוך בפגיעה באיזון הסוכר לחלק מהחולים ויגרום לחילולי שבת נוספים בעקבות בדיקות דם תכופות מהרגיל שיצטרכו לעשות עקב הפסקת פעילות החיישן. לכן מותר לבצע את בדיקות הכיול המינימליות הנצרכות לצורך פעילות המכשיר, שהרי בדיקות אלו הן בדיקות לצורך הטיפול. ויש לשאול, לפי מה שכתבנו בהערה הקודמת, אם בדיקות הכיול הם חלק מהטיפול ועוזרות לאיזון הסוכר מדוע צריך לנסות לצמצם בבדיקות כיול בשבת? ואמר לי מומחה לסנסור שבאמת באופן תאורטי ככל שאדם יכייל את עצמו יותר – כך המכשיר יהיה מדויק יותר, ויוצא שבדיקות סוכר בשבת לצורך כיול החיישן הן חלק מהטיפול ואין צריך למעט בהן. אך למעשה אמר לי המומחה שאין צורך יותר ממה שהמכשיר מבקש, ועוד פעמים שזה יעשה בעיות למכשיר, ולכן אין לבצע בדיקות סוכר בשבת לצורך כיול החיישן, מכיוון שאין זה חלק מהטיפול, אלא אותן הנצרכות בלבד, שרק הן חלק מהטיפול. ולטענת המומחים החיישן עובד במיטבו כאשר מכיילים אותו 4-3 פעמים ביום. ואם כן, נראה שאין נפקא מינה הלכתית מתי יעשה את בדיקות הכיול המינימליות הנצרכות בשבת עצמה, אלא יעשה אותן בזמנים המומלצים ביותר, אך ישתדל לתכנן את את זמני הבדיקה כדי להימנע כמה שאפשר מכיול החיישן בשבת. ובאמת שכל זה שייך לקבוצת האנשים אשר צריכים תמיד להיות מחוברים לסנסור משום פיקוח נפש. אך לאותם אנשים אשר מחוברים לסנסור רק לצורכי נחות, וגם כאשר הסנסור יפסיק לעבוד אין הם בגדר פיקוח נפש עד אשר יצטרכו לבדיקת סוכר הבא שיכולה להיות גם שעה או שעתיים אחרי הפסקת פעילות הסנסור, יש להסתפק אם עדיף להשתמש בסנסור כדי למעט בחילול שבת (ועיין הערה 104) או שעדיף שיבדוק את הסוכר כרגיל ואפילו שיהיה כרוך ביותר חילול שבת שכן לפחות בכל פעם שהוא בודק את עצמו, זה לצורך פיקוח נפש, מה שאין כן בבדיקות הכיול, שבשבילם אותן בדיקות נועדו רק לצורך טכני, כדי שהמכשיר לא יכבה ולא לצורך פיקוח נפש, ושאלה זו תלויה במה שכתבנו לעיל בהערה 75. אמנם אותם חולים יכולים לכייל את המכשיר סמוך לזמן שהם צריכים לדעת את רמת הסוכר ובזה יסתלק הספק.

      אם במהלך השבת הסנסור צפצף או רטט כדי להתריעה על היפו, ובאמת שאין היפו, נראה שאפשר לכבות את ההתראה (וכמובן לכייל את המכשיר אם צריך) שכן פעמים המכשיר יפסיק את העברת האינסולין. אך מכיוון שהמכשירים שונים קצת צריך לדון על כל מכשיר בנפרד.

פוסק: הרב אליקים בנימין ונגר

ספר: סוכרת והלכותיה

מקור: שבת עמודים 43-55

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה