חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כפתור שנפרם ונפל מהבגד בשבת מותר להרימו ולהצניעו?

תשובה:

כפתור שנפל מהבגד אינו מוקצה ומותר לטלטלו, וטוב להחמיר. אין להסיר את חוט התפירה שנשאר בבגד אחרי נשירת הכפתור.
אין למתוח חוט של תפר שנתרופף כדי להדק את התפר ולכן גם אין למתוח חוט המחבר את הבפתור לבגד כשנתרופף.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק טו סעיף עא - עב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה