חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לטלטל בשבת כרטיסיית אוטובוס או רכבת קלה בכדי להשתמש בה במוצאי שבת?

תשובה:

כרטיסייה או כרטיס רב קו הינם מוקצה בשבת ולכן אסור בשבת לטלטלם על מנת להשתמש בכרטיס במוצאי שבת, גם לא מדין הכנת שבת לחול.
אולם בעת צורך, אם נמצא בעיר שיש בה עירוב מסביב, יש פתרון על פי העיקרון של "בסיס לדבר המותר והאסור", דהיינו, ישים את הכרטיס לפני שבת בתיק קטן עם דבר נוסף שיצטרך בשבת, כגון סידור שיתפלל בו. הכרטיסייה תיהיה מהודקת בתיק הזה וכן הסידור, ואז כיוון שהוא מטלטל ביחד בתיק דבר המותר ודבר האסור יחד יהיה מקום להקל בשעת הצורך.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק ד' סימן ק. וראה שמירת שבת כהלכתה פרק כ' הערה קסח, וראה ציץ אליעזר חלק יד סימן לז
חלק יד סימן לז

תשובה נוספת:

יש עצה בעת צורך גדול ובמקום שיש ערוב,  לרשום חידוש תורה על הכרטיס, ואז הכרטיס פסק להיות מוקצה ויש לו שימוש של היתר בשבת. ועושה כן על מנת  לקרוא את הכתוב בה בשבת. (בשם הרי"ש אלישיב והגר"א נבנצאל).
יש גם עצה לכתוב את חידוש תורה על מדבקה ולהדביקה על הכרטיס. 
מכל מקום כשאין הכרח טוב להחמיר.

פוסק: הרב פינחס מנחם ליפשיץ

ספר: הציק בהלכה

מקור: חלק ב פרק כא פרק מז ובהערה בשם הרי"ש אלישיב והגר"א נבנצאל).144

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה