חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאירגונים עמותות למכור כרטיסי הגרלה על מנת להמריץ את האנשים שיתרמו כספים?

תשובה:

מותר לאירגונים עמותות למכור כרטיסי הגרלה על מנת להמריץ את האנשים שיתרמו כספים, שהרי התרומה נועדה לצורכי צדקה תורה וכו' ודעת התורמים לתרום גם אם לא יזכו בהגרלה.

פוסק: הרב אברהם חנוך העניך פיעטרקובסקי

ספר: באר חנוך - על דיני ממונות

מקור: חלק ב פרק מה סעיף ו ובהערה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: הגרלה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה