חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה יעשה כאשר מזמין כרטיס טיסה לחול המועד פסח, בחברה של גויים והכרטיס כולל בתוכו גם ארוחת חמץ?

תשובה:

המזמין כרטיס טיסה מחברה נוכרית של גויים לחול המועד פסח, והכרטיס כולל בתוכו גם ארוחה שהיא חמץ, ראוי שיגיד בפיו בעת רכישת הכרטיס שאינו רוצה לזכות באוכל בטיסה. (אף שלא קנה דבר שלא בא לעולם כשלא נוח לו מזה).

פוסק: הרב משה שטרנבוך

ספר: שו"ת תשובות והנהגות

מקור: חלק ג סימן קיט וראה גם שו"ת שבט הקהתי חלק ב סימן קעב

תשובה נוספת:

אינו צריך להודיע להם בשעת קניית הכרטיס שאינו רוצה את הארוחה.

פוסק: פסקי הרב שמואל קמינצקי - בעריכת הרב דניאל אשר קליינמאן

ספר: קובץ הלכות - פסח

מקור: פרק ח סעיף ל

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה