חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש איסור בורר כאשר מחפשים בשבת כרטיס מסוים מתוך כרטסת של כרטיסים?

תשובה:

אין איסור בורר כאשר מחפשים בשבת כרטיס מסוים הנחוץ לו עכשיו, מתוך כרטסת של כרטיסים, כגון גבאי בית כנסת שמחפש כרטיס של מתפלל מסוים לצורך העלותו לתורה.
כרטיס (ולא מספר כרטיסים) שהוצא ממקומו מותר לחפש את מיקומו בכרטסת כדי להחזירו לשם.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק ג סעיף מז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה