חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד תנהג אישה לגבי הבדלה כאשר אין שם גבר?

תשובה:

כשאין שם גבר, חובה על האשה להבדיל לעצמה, ותברך את כל ארבע הברכות שבהבדלה. וגם אם יש שם גבר שכבר יצא ידי חובת הבדלה, נכון שהאשה תבדיל לעצמה (מ"ב רצו, לו). ורק אם אינה יודעת לברך בעצמה, יכול האיש שכבר קיים את מצוות ההבדלה להבדיל בשבילה.
 

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: שבת פרק ח סעיף א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה