חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם עדיף לכתוב כתובה או להשתמש בכתובה מודפסת?

תשובה:

אין צורך לכתוב כתובה ואין בכתיבת כתובה מעלה על כתובה מודפסת, כיון שאין צורך לכתוב כתובה לשמה.

פוסק: הרב משה פיינשטיין

ספר: אגרות משה

מקור: אבן העזר חלק א סימן קעח

תשובה נוספת:

בימינו אפשר להדפיס במחשב  את הטופס ואת התורף ואין בזה כל חסרון.

פוסק: הרב חיים היימליך

ספר: שו"ת אות חיים

מקור: חלק א סימן עט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה