חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה נוהגים לחקוק או לכתוב על המצבה?

תשובה:

נוהגים לחקוק או לכתוב על המצבה את שם הנפטר ואת שם אביו. בנקבה כותבים את שמה ואת שם אביה. אצל הספרדים נוהגים לכתוב בין זכר ובין נקבה שמו ושם אמו. כותבים אם יום הפטירה העברי ואין לכתוב תאריך לועזי. נוהגים לכתוב על המצבה ת.נ.צ.ב.ה. אין להרבות בשבחים  יתרים על המצבה, ונכון להעמיד מצבה בינונית ולא להרבות בהוצאות כספיות. את הכספים כדאי לתרום לצדקה או ספרים לבית הכנסת וכו' ויכתבו שזה לזכר נשמת....

פוסק: הרב חיים. ב. גולדברג

ספר: פני ברוך

מקור: סימן לו סעיפים ב-ח

תשובה נוספת:

אין להרבות בשבחים בכתיבה על המצבה ובעיקר לא שבחים שלא היו בנפטר שהדבר מזיק לנפטר.
אם עברו וכתבו על המצבה תאריך לועזי, ראוי להסיר את המצבה או לכל הפחות לטייח זאת במלט נדבק ולכתוב על זה את התאריך העברי. כמו כן אין לקבוע על המצבה את תמונת המנוח.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב סימן נ סעיף ג - י

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה