חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך ליטול ידייו לאחר תשמיש המיטה?

תשובה:

אינו צריך ליטול ידייו לאחר תשמיש המיטה.

פוסק: הרב הוד יוסף משאש

ספר: שו"ת מים חיים הרב הוד. י. משאש

מקור: ליטול ידייו לאחר תשמיש המיטה סימן ג

תשובה נוספת:

יש אומרים שצריך ליטול ידיים לאחר התשמיש, למעשה אין חייבים בכך, ומי שרוצה להמשיך לישון יהיה רשאי.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: שמחת הבית וברכתו פרק ב סעיף יז וראה בטהרת משה פרק ג, יז וכן מים חיים ב, א, ג

תשובה נוספת:

אין  להמתין בנטילת ידיים לאחר התשמיש עד הבוקר.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: אורח חיים סימן רכו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה